Recente blogs

Wie ben ik, als niemand mij begrijpt?

“Bij waarheidsvinding is het ‘waarom’ wezenlijker dan het ‘hoe of wat’.” Deze nogal opmerkelijke uitspraak komt uit de koker van een rechter (mr. Andrea Dantuma, o.a. raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof in Den Haag). Al sinds het verschijnen van “Mag ik je grootluisteren?”, het boek waarin dit citaat staat opgetekend, dwarrelt hij in mijn hoofd. Natuurlijk […]

Gewoon je best doen

“Misschien moet ik niet zo mijn best doen en me maar gewoon door de stroom laten meevoeren. Het is tenslotte zijn uur. Hij betaalt voor mijn tijd.” Aldus een bijzondere ontboezeming van psychiater Irvin D. Yalom over zijn ervaring binnen de psychotherapeutische setting. Hoe zeer Yalom echter z’n best doet, er volgt geen of weinig […]