Recente blogs

Over wie hebben we ’t eigenlijk?

“Aan de overlegtafel zaten méér dan 10 personen die ik nog  nooit eerder gezien of gesproken had.” Een situatie die velen wel eens meemaken. ‘Ergens’ voor de eerste keer aanschuiven, een nieuw gezelschap ontmoeten.Wat volgt is een kennismaking waarbij, afhankelijk van het doel van de bijeenkomst al dan niet belangrijke persoonlijk/professionele wetenswaardigheden worden uitgewisseld. In […]

Dat is zeker, geloof ik

“Geloven of niet, overtuigen en overtuigd worden, heeft te maken met de druk die je ervaart om je eigen betekenisverlening op te geven.” Dit juweeltje uit “het systeemtheoretisch bulletin” van de Interaktie Akademie Antwerpen geeft fraai weer hoe ingewikkeld het soms is om te beseffen dat eigen ideeën, opvattingen, wensen en overtuigingen gebaseerd zijn op […]