Recente blogs

Dat is zeker, geloof ik

“Geloven of niet, overtuigen en overtuigd worden, heeft te maken met de druk die je ervaart om je eigen betekenisverlening op te geven.” Dit juweeltje uit “het systeemtheoretisch bulletin” van de Interaktie Akademie Antwerpen geeft fraai weer hoe ingewikkeld het soms is om te beseffen dat eigen ideeën, opvattingen, wensen en overtuigingen gebaseerd zijn op […]

De kunst van het zwijgen

“Zodra je moeilijkheden uitspreekt, creëer je ze. Zeker als het slecht gaat zeggen mensen dingen die nooit gezegd hadden mogen worden. Dingen die beschadigend zijn, maar dan zijn ze al gezegd.” Een interessante opinie over communiceren, opgetekend in een mini-interview met acteur Roeland Fernhout. Wat mag gezegd worden? Wat moet gezegd worden? Deze vragen stellen […]