Recente blogs

Het drama van afhankelijkheid?

“Onafhankelijkheid zorgt voor eigenheid en maakt ‘uniek’. De kracht van mijn advies mag nooit geofferd worden door de afhankelijkheid van andere belangen. Een krachtig advies is een weloverwogen doch onafhankelijk advies.” Dit citaat uit eigen koker zoemt de laatste tijd weer rond in mijn hoofd. Concrete aanleiding is veelzijdig. In de prachtige verzameling essays van […]

Afwijkingsbevoegdheid

Verliefd als ik ben op taal kan ik oprecht smullen van woorden zoals hierboven. Het woord is ontleend aan een rapport van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB). Deze Raad schrijft in een nota met de pakkende titel “Zorg voor samenhangende zorg” over problemen die zijn ontstaan door de decentralisaties van WMO, Participatiewet en […]