Recente blogs

Met verstand en beleid

“Ook zonder goed overheidsbeleid kunnen wij ons als verstandige mensen gedragen.” Aldus columnist Frank Kalshoven in zijn altijd weer fraaie bespiegelingen in de Volkskrant. Geen speld tussen te krijgen. Toch bleef die zin lang hangen. Wij kunnen ons als verstandige mensen gedragen. Sterker nog, de meeste mensen vinden dát ze zich als verstandige mensen gedragen. […]

Over geheimen en andere ongemakken

“Wie de relatie volledig transparant wil maken verstoort de relatie. Wie gelijkheid suggereert miskent de kern van de relatie.” In dit interessante citaat doelt hoogleraar bestuurskunde Paul Frissen in zijn al even interessante boek “Het geheim van de laatste staat” op een bijzonder aspect in de relatie tussen arts en patiënt, advocaat en cliënt. Dat […]